Op alle teksten en foto's/ video's op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de teksten, foto's of video's te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. Marketupdates.nl en Gratisbrokers.nl zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten die op de website zouden kunnen staan. Marketupdates en Gratisbrokers vermelden alleen informatie die verstrekt is door de opdrachtgever en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de informatievoorziening, mits deze niet correct zou zijn. Aan de inhoud van deze websites kunt u geen rechten ontlenen.

Marketupdates en Gratisbrokers zijn niet verantwoordelijk voor de producten die aangeboden worden op hun websites. Marketupdates.nl en Gratisbrokers.nl zijn intermediair en werken op basis van een eenmalige commissie die zij ontvangen van hun opdrachtgever(s).

Marketupdates.nl en Gratisbrokers.nl geven geen beleggingsadviezen of zullen hun voorkeur niet uitspreken over de platformen of bedrijven.

Met het invullen van het informatieformulier geeft u toestemming aan Barcello BV om toekomstige proposities te ontvangen van Barcello BV.