Nieuwe renteverhoging van Amerikaanse centrale bank kan de laatste blijken

Monetair beleid De Amerikaanse centrale bank schroeft de rente met 0,25 procentpunt op, maar zinspeelt voor het eerst ook op een pauze in de reeks renteverhogingen die vorig jaar begon.

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft woensdagavond de rente verder opgeschroefd om de inflatie de kop in te drukken. Tegelijkertijd zinspeelde de Fed op een pauze in de cyclus van renteverhogingen, die vorig jaar maart begon.

Het belangrijkste Fed-rentetarief gaat met 0,25 procentpunt omhoog, naar een bandbreedte van tussen de 5 en 5,25 procent. Het besluit is in lijn met de laatste verwachtingen van de meeste analisten.

Het Fed-bestuur „blijft scherp letten op inflatierisico’s”, aldus een verklaring die het bestuur vrijgaf. Het stelt dat er verdere rentestappen „gepast kunnen zijn”. Het is dus niet uitgesloten dat dit de laatste renteverhoging is. Bij de vorige Fed-vergaderingen was de Fed nog stelliger over de noodzaak van verdere renteverhogingen. De volgende vergadering van de Fed vindt plaats in juni.

 

Inflatie nog veel te hoog

De Fed heeft, net als de Europese Centrale Bank die donderdag een rentebesluit neemt, te maken met hardnekkige inflatie. Die bedroeg in de VS 5 procent op jaarbasis in maart. De ‘kerninflatie’, waar de wispelturige energie-en voedselprijzen uit zijn gefilterd, lag op 5,6 procent. De Fed streeft naar een inflatiepercentage van 2 procent.

De renteverhogingen moeten leiden tot lagere inflatie. Hogere rentes maken het opnemen van kredieten door burgers en bedrijven onaantrekkelijker, wat de economische activiteit moet afremmen. Uiteindelijk moet dit ook de prijsstijgingen beperken.

Hoewel het inflatiedoel nog ver buiten bereik ligt, maakt de Fed nu toch pas op de plaats. Daarin speelt vooral de aanhoudende onrust in de Amerikaanse bankensector mee. Na het omvallen van drie regionale banken – in maart Silicon Valley Bank en Signature Bank, afgelopen weekend nog First Republic – zijn andere Amerikaanse banken terughoudender geworden met het nemen van risico. Dit beperkt vanzelf de kredietverlening, wat renteverhogingen minder noodzakelijk maakt.

Stress houdt aan

Het falen van de drie banken komt hoofdzakelijk doordat zij slecht waren voorbereid op de renteverhogingen van de Fed. Langetermijnbeleggingen die zij waren aangegaan verloren daardoor hun waarde. De stress bleef deze week aanhouden: aandelen van regionale banken, zoals PacWest uit Californië, verloren vele procenten aan waarde. Hoe meer de Fed de rente zou verhogen, hoe groter de kans dat de onrust escaleert. Volgens de Fed is het Amerikaanse bankensysteem „sterk en weerbaar”.