Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten

De onderstaande inflatievooruitzichten van april 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot maart 2023 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 27 maart 2023. De olieprijs zou gemiddeld 78 dollar per vat bedragen in 2023 en 74 dollar per vat in 2024. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,08 dollar per euro in 2023 en 1,10 dollar per euro in 2024.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 4,2% en in 2024 op 3,0% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2023 gemiddeld 4,6% en in 2024 3,3% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden worden in 2023 en 2024.

  • Spilindex 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in september 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in november 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.