Strengere regels VS voor grondstoffenhandel.

Amerikaanse banken die zich bezighouden met handel in gevaarlijke grondstoffen moeten van de Federal Reserve aan strengere regels voldoen. 

De centrale bank eist dat instellingen tot 4 miljard dollar extra in kas hebben om het risico op olielekken, explosies en andere rampen te dekken.

De Fed stelde vrijdag nieuwe regelgeving voor om de betrokkenheid van banken bij de grondstoffenhandel in te tomen. Banken die zich toch nog op dat terrein begeven, zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley, moeten bovendien verslag uitbrengen van hun grondstoffenactiviteiten.

Goldman Sachs wordt vermoedelijk het zwaarst getroffen door de nieuwe regels. Het concern levert via dochtermaatschappij J. Aron onder meer ruwe olie aan raffinaderijen. In totaal heeft de Fed sinds 2003 aan twaalf banken toestemming gegeven om zich te wagen aan de handel in grondstoffen. Die handel is omstreden, omdat het financiële systeem erdoor in gevaar zou kunnen worden gebracht.