Maakt de goudprijs een comeback in 2023?

Goud kon in het voorbije jaar zijn historische reputatie van waardevaste belegging bij hoge inflatie niet waarmaken. Maar volgens kenners staan de sterren goed voor een remonte van het edelmetaal.

De torenhoge inflatie leidt tot een massale zoektocht naar beleggingen die hun waarde behouden op middellange termijn. Net nu crypto, het nieuwe goud, in een zoveelste crisis verzeild is, maakt het eeuwenoude origineel weer opgang.

De cijfers: Met ongeveer 1.758 dollar per ounce ligt de goudprijs ruim 3 procent lager dan een jaar geleden. De tijd dat goud structureel boven de magische grens van 2.000 dollar noteerde, dateert intussen al van augustus 2020.

Geen veilige haven meer? Die matige prestaties kunnen op het eerste gezicht verbazen, omdat goud al eeuwenlang als de ideale indekking tegen de geldontwaarding door inflatie gezien wordt.

Volgens die theorie is goud de meest waardevaste belegging en dus een ideaal schuiloord bij grote financiële schokken en wanneer andere beleggingen, zoals klassieke spaarproducten, na inflatie eigenlijk een negatief rendement vertonen.

Maar ondanks de hoogste inflatie sinds de jaren zeventig en bovendien ook een geopolitieke schok in Europa – de oorlog in Oekraïne – blijft de goudprijs al bij al stabiel.

De verklaring: de sterke dollar. Volgens beursexperts is de lusteloos dobberende goudprijs evenwel geen totale verrassing:

  • De sterke dollar van het voorbije jaar ontpopte zich als beter – en daarenboven liquider – alternatief voor goud.
  • Aangezien goud in dollar genoteerd wordt, zit de waardevermeerdering van de dollar eigenlijk ook onzichtbaar in de goudprijs vervat. Als je de goudprijs in euro uitdrukt, is er wel een waardevermeerdering van goud te zien (circa 5 procent in een jaar).
  • Ook de recente forse renteverhogingen door de centrale banken speelden een rol: dat maakt goud, waar geen rentevergoeding aan verbonden is, minder aantrekkelijk.

Kansen op een remonte

Verscheidene waarnemers zien kansen op een stijgende goudprijs in de loop van volgend jaar. Ze geven de volgende argumenten:

 

  • De klim van de dollar sinds 2021 – wat in de grafiek te zien als een verzwakking van de euro, het spiegelbeeld – is recentelijk gestopt.
  • Het is wellicht geen toeval dat de recente verdappering van de goudprijs samenvalt met die lichte verzwakking van de dollar.
  • De marktstrategen bij Saxo sluiten niet uit dat de inflatie op middellange termijn 4 tot 5 procent zal bedragen in het komende decennium. Als de inflatie voor zo lange tijd zo hoog blijft, kan dat de belangstelling voor goud weer aanvuren, zowel bij kleine als grote beleggers.
  • Centrale banken – en met name in de opkomende economieën – hebben hun geloof in goud alvast niet opgegeven en hebben in het voorbije jaar massaal goud gekocht.
  • Ook de recente onrust in de cryptowereld kan sommige beleggers weer richting goud oriënteren, al is niet helemaal duidelijk of goud en crypto wel substituten van elkaar zijn.