Flare, de blockchain voor het bouwen van toepassingen die gebruik maken van gegevens van andere ketens en het internet, heeft zijn langverwachte token airdrop op 9 januari om 23:59 uur UTC met succes afgerond. Bij de airdrop werden 4,279B Flare (FLR) tokens uitgedeeld aan miljoenen ontvangers, waaronder gebruikers op Binance, OKX, Kraken, Bithumb, UpBit, Kucoin, BitBank, & meer, in een van de grootste schaaldistributies in de cryptogeschiedenis.

De airdrop is een belangrijke mijlpaal voor Flare omdat ontwikkelaars nu kunnen beginnen te profiteren van Flare’s EVM en native data-acquisitie protocollen, de State Connector en Flare Time Series Oracle. Deze native protocollen, beveiligd door het netwerk, bieden gedecentraliseerde toegang tot high-integrity data van andere blockchains en het internet, waardoor nieuwe use cases en monetisatiemodellen kunnen worden gecreëerd.

Hugo Philion, CEO & medeoprichter van Flare zei, “Om de blockchain-industrie te laten bloeien, hebben we meer nuttige gedecentraliseerde toepassingen nodig. Flare pakt dit aan door middel van data, niet alleen prijzen maar ook transactie details, Web2 events etc, zodat ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen die meer nut bieden aan een grotere groep gebruikers.”

Hugo vervolgt: “Het doel van Flare is om ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te bouwen die op een veilige manier toegang hebben tot meer gegevens. Dit zou nieuwe use cases mogelijk kunnen maken, zoals het triggeren van een Flare smart contract actie met een betaling die op een andere keten wordt gedaan, of met input van een internet/web2 API. Het faciliteert ook een nieuwe manier van bridgen, specifiek om niet-smart contract tokens naar Flare te brengen voor gebruik in toepassingen zoals DeFi protocollen.”

Flare’s State Connector protocollen maken het mogelijk informatie veilig, schaalbaar en zonder vertrouwen te gebruiken met slimme contracten op Flare. Dit biedt de krachtigste klasse van gegevens op het netwerk en maakt het mogelijk om meer cross-chain oplossingen te bouwen. De State Connector ontleent zijn veiligheid aan de combinatie van een gedecentraliseerde set attestors met een binair forking-protocol, waardoor een kwaadwillende meerderheid van gegevensverstrekkers kan worden uitgedaagd. In tegenstelling tot een op proof of stake gebaseerd systeem waar gegevensverstrekkers verplicht zijn waarde in te zetten, wordt de veiligheid van de State Connector niet beperkt door het bedrag dat in het systeem wordt ingezet. Dit betekent dat de veiligheid van de State Connector onveranderlijk is ten opzichte van de omvang van een transactie, waardoor een veilig systeem ontstaat dat grote hoeveelheden waarde kan verwerken.

De Flare Time Series Oracle (FTSO) utiliseert de netwerkstructuur om zeer gedecentraliseerde prijzen en datareeksen te leveren aan dapps op Flare zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde dataproviders. De FTSO is een sterk gedecentraliseerd data feed orakel, met bijna 100 onafhankelijke data providers die gestimuleerd worden om elke 3 minuten betrouwbare data te leveren.

De verdeling van de Flare-tokens vertegenwoordigt de eerste 15% van de volledige openbare tokenverdeling, waarbij de rest maandelijks wordt verdeeld over 36 maanden. De wijze van toewijzing van de resterende 85% van de tokenvoorraad hangt af van de uitkomst van een stemming in de gemeenschap over Flare Improvement Proposal 01 (FIP.01).

Flare is het Layer 1 oracle netwerk waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen die interoperabel zijn met blockchains en het internet. Door gedecentraliseerde toegang te bieden tot gegevens met een hoge integriteit, maakt Flare nieuwe use cases en monetisatiemodellen mogelijk.

Flare’s State Connector protocollen maken het mogelijk om informatie van zowel andere blockchains als het internet veilig, schaalbaar en zonder vertrouwen te gebruiken met slimme contracten op Flare.